Gyors ügyintézés
Online hibabejelentés
Hibabejelentés 0-24 óráig
+36 20 9-421-622
Intézze ügyeit online
E-ügyfélkapcsolat
Számolja ki vízdíját
Vízdíjkalkulátor
mérőóra-állás bejelentés Ön leadta már
mérőállását?
Mérőállás rögzítése

"Szegedi-Kiskunsági-Mezőföldi Vízőrzők" tanulmányi verseny

Felhívás a „Szegedi-Kiskunsági-Mezőföldi Vízőrzők” tanulmányi versenyre

 

A Szegedi Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, konzorciumi partnerségben a Magyar Víziközmű Szövetséggel, a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft-vel és a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft-vel sikeres pályázatot nyújtott be a KEHOP-2.1.7 kódszámú, „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” című pályázati felhívásra, melynek keretében 106.654.014 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

 

A pályázat központi eleme az ivóvízkészlet tudatos, fenntartható és takarékos használata, védelme, az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása. Mindehhez természetesen szorosan kapcsolódik az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a természeti erőforrások védelmének témaköre. Ezen belül egyenlő figyelmet fordít a konzorcium a vízbázis védelem különböző aspektusaira, a szennyezések elkerülésére és a szennyvíztisztítás kérdéskörére annak érdekében, hogy a vízgazdálkodás komplex rendszerét be tudja mutatni. A Konzorcium tagjai szeretnének „jó gyakorlat” bevezetésével a helyes csatorna használatra fókuszálni, hisz ez elengedhetetlen élő vizeink vízinőségének szempontjából.

 

1. A tanulmányi verseny kiírója

A Szegedi Vízmű Zrt., a Magyar Víziközmű Szövetség, a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft., valamint a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.

 

2. A tanulmányi verseny céljai

A projekt lehetőséget biztosít arra, hogy tanulmányi verseny formájában hívja fel a figyelmet:

- a takarékos vízhasználatra a háztartásokban,

- a gépészeti-technikai megoldásokra,

- a víztakarékos magatartásra, 

- a klímaváltozás és a vízgazdálkodás kapcsolatára.

 

3. A tanulmányi verseny célcsoportjai

Azon köznevelési tanuló jogviszonnyal rendelkező természetes személyek, akik a Szegedi Vízmű Zrt., a Magyar Víziközmű Szövetség, a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft., valamint a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. szolgáltatási területén elhelyezkedő településeken (a települések mellékletben találhatók) laknak vagy az ezeken a településeken működő köznevelési, illetve szakképző intézményekben (általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, technikumok, szakképző iskolák) tanulói jogviszonnyal rendelkeznek a következő korcsoportokban: 

- az általános iskola alsó tagozatán tanulók,

- az általános iskola felső tagozatán tanulók, 

- középfokú oktatási intézményekben (gimnáziumok, szakgimnáziumok, technikumok, szakképző iskolák) tanulók. 

 

4. A tanulmányi verseny témakörei

A tesztek, kvízek, feladatok a következő témák elsajátítására irányulnak:

• csatornahasználati kultúra, 

• fenntartható vízgazdálkodás - takarékos vízhasználat a háztartásban, 

• a fentieket támogató háztartási praktikák, gépészeti-technikai megoldások, 

• víztakarékos magatartás.

 

5. A tanulmányi versenyen való részvétel módja

A verseny online módon kerül megszervezésre, egy mobil applikáció segítségével.

A mobil applikáció neve V-GO, mely letölthető IOS és Android rendszerű telefonokra is a következő linkeken (kattintani a „ctrl” billentyű egyidejű használatával szükséges):

 

IOS Applikáció

Android Applikáció

 

6. A tanulmányi versenyre való jelentkezés módja

Jelentkezni a V-GO mobil applikáción keresztül történő regisztrációval lehet. Az applikáció leírása a felhívás mellékleteként érhető el. A regisztrációt követően a megadott e-mail címre visszaigazolás érkezik. Ezt követően jelenik meg az applikációban „Szegedi-Kiskunsági-Mezőföldi Vízőrzők” küldetés (továbbiakban Küldetés), amelyet a tanulmányi versenyen való részvételhez teljesíteni kell. 

A megjelenő teszt (Küldetés) kitöltése és elküldése a tanulmányi verseny teljesítését jelenti, azaz a jelentkező részt vett a tanulmányi versenyen.

 

7. Határidők, a tanulmányi verseny időtartama 

A „Szegedi-Kiskunsági-Mezőföldi Vízőrzők” küldetés tesztje 2021. augusztus 15-től 2021. november 6-ig tölthető ki. 

A verseny időtartama: 2021. augusztus 15. – 2021. november 6.

 

8. Szülői hozzájárulás

Fontos, hogy amennyiben 16 év alatti diák regisztrál, úgy szükség van a szülő hozzájárulásához, amit egy nyilatkozat kitöltésével és visszaküldésével tudnak megtenni!

A diákok a regisztráció során megadott e-mail címre automatikusan megkapják a szülői hozzájáruló nyilatkozatot. A szülő által kitöltött és aláírt dokumentumot a v-go@mi6.hu e-mail címre kell visszaküldeni. Az e-mail tárgyában a tanuló nevét fel kell tüntetni. A 16 éven aluli diákok a szülői nyilatkozat megérkezéséig is részt vehetnek a küldetésekben, azonban a küldetésekben elért eredményük csak akkor lesz értékelve és díjazva, ha visszaérkezik a szülői nyilatkozat. Amennyiben ez nem történik meg a 16 év alatti diákok esetében, úgy a regisztrációjuk és összes tevékenységük törölve lesz a rendszerből! A szülői nyilatkozatot a Küldetés teljesítését követő 14 napon belül, de legkésőbb a tanulmányi verseny lezárásáig, 2021 november 6-ig el kell küldeni a megadott e-mail címre!

 

9. A tanulmányi versenyfelhívás elérhetősége 

A Szegedi Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. és a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. honlapján a pályázati felhívás elérhető.

 

10. A tanulmányi versenyfelhívás dokumentumlistája

- tanulmányi versenyfelhívás,

- a V-GO applikáció letöltésének és használatának ismertetője,

- pályázatra jogosult települések listája, ahonnan kezdeményezni lehet a tanulmányi versenyen való részvételt. 

A dokumentumokban található információkat együttesen kell figyelembe venni. 

 

11. Az értékelés szempontjai

- jó válaszok aránya,

- a kitöltés időtartama,

- hány új versenyző/játékos került meghívásra a versenyző által.

 

12. Eredményhirdetés 

Az eredményhirdetésre 2021. novemberében kerül sor a versenyt meghirdető szervezetek honlapjain. 

Korcsoportonként az az első 5 versenyző részesül díjazásban, akik a legjobb eredménnyel és leggyorsabban töltik ki a tesztet és a legtöbb új versenyzőt, játékost hívtak meg. 

Díjazásban részesülnek az első öt köznevelési intézmény is, ahonnan a legtöbb versenyző vesz részt a tanulmányi versenyben.

 

13. További információk

További információk a szkmvizorzok.vgo@gmail.com e – mail címen és a +36205657586 telefonszámon kérhetők.  

 

14. A módosítás joga

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati felhívás bármelyik pontja változhat oly módon, hogy az, a már verseny tesztet kitöltőket hátrányosan nem érintheti.

 

15. Háttéranyagok a felkészüléshez

A versenyre történő felkészülést a következő linkek segítik: 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/VizugyiKonyvek_019a/?pg=0&layout=s  

https://library.hungaricana.hu/hu/view/VizgazdKeretterv_00/?pg=0&layout=s  

https://library.hungaricana.hu/hu/view/VizugyiKonyvek_018b/?pg=0&layout=s   

https://library.hungaricana.hu/hu/view/VizugyiKonyvek_041/?pg=0&layout=s 

https://www.maviz.org/fogyasztoi_informaciok/a_szennyviztisztitas_technologiaja

https://www.vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/tarsasagi-informaciok/a_vizrol/tudnivalok_kisiskolasoknak/miert_fontos_a_tiszta_ivoviz

https://www.maviz.org/fogyasztoi_informaciok/a_szennyviztisztitas_technologiaja

https://mandiner.hu/cikk/20201016_vizhiany_es_migracio_okologiai_civilizaciora_van_szukseg 

https://masfelfok.hu/2020/07/07/vizhianyos-varosokban-fog-elni-az-emberiseg-jelentos-resze-ha-igy-folytatjuk-klimavaltozas/

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_konecsnykaroly/ch01s03.html

 

16. A tanulmányi verseny szervezője

A versenyszervezést és a verseny lebonyolítását a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. végzi a Szegedi Vízmű Zrt., a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft., valamint a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. megbízásából.

 

Sikeres részvételt kívánunk!

 

 

A támogatott projekt kódja: KEHOP-2.1.7-19-2019-00016

A támogatott projekt megnevezése: Élővizeink tisztaságának védelme, és tudatos vízhasználatra nevelés a klíma változás korában