Gyors ügyintézés
Online hibabejelentés
Hibabejelentés 0-24 óráig
+36 20 9-421-622
Intézze ügyeit online
E-ügyfélkapcsolat
Számolja ki vízdíját
Vízdíjkalkulátor
mérőóra-állás bejelentés Ön leadta már
mérőállását?
Mérőállás rögzítése

Üzletszabályzat módosítás

TÁJÉKOZTATÁS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSRÓL

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. módosítja üzletszabályzatát. A módosítás tervezetét a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) kormányrendelet 89.§ (3) bekezdése alapján a Felhasználók részére véleményezés céljából honlapunkon közzétesszük.

Az üzletszabályzat változásait kék színnel jelöltük. A tervezettel kapcsolatos véleményüket, észrevételüket 2023. december 4-ig adhatják le írásban, személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban vagy elküldhetik a kiskunviz@kiskunviz.hu e-mail címre, illetve Társaságunk székhelyére címzett levélben.

A Társaság Üzletszabályzata a 2022. november 17-én kelt VHSFO/469-5/2021 számú határozattal jóváhagyott szöveghez képest az alábbiak szerint módosul:

  1. A Társaság rövidített nevének pontos használata, valamint a 2022. december 31-ig hatályban volt rendelkezések és elavult hivatkozások törlése, továbbá a 2023. évben hatályba lépett jogszabálymódosítások miatt szükségessé vált technikai módosítások.
  2. Módosulnak a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás áthelyezésének, átadásának szabályai.
  3. A Szolgáltató külön megállapodás nélkül, a közszolgáltatási szerződés megkötésével jogosulttá válik a felhasználó elektronikus értesítési címének (e-mail cím) rögzítésére.
  4. Módosulnak a felhasználó személyében bekövetkező változás szabályai.
  5. 2024. január 1-től a kihelyezett ügyfélszolgálatok (Ügyfélszolgálati Pontok) megszűnnek.
  6. Módosul az ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztése végrehajtásával kapcsolatos eljárás.
  7. Módosul a túlfizetés elszámolásának szabálya.
  8. Módosulnak a szabálytalan közműhasználat ellenőrzésének szabályai.
  9. Módosulnak a védendő felhasználói nyilvántartásba vételhez kapcsolódó nyomtatványok és a nyilvántartásba vétel meghosszabbításának szabályai.

 

Tovább az üzletszabályzat módosításhoz