Gyors ügyintézés
Online hibabejelentés
Hibabejelentés 0-24 óráig
+36 20 9-421-622
Intézze ügyeit online
E-ügyfélkapcsolat
Számolja ki vízdíját
Vízdíjkalkulátor
mérőóra-állás bejelentés Ön leadta már
mérőállását?
Mérőállás rögzítése

Jogszabályi környezet

 

 MAGYAR VÍZIKÖZMŰ SZÖVETSÉG

A VÍZIKÖZMŰ ÁGAZATRA VONATKOZÓ FONTOSABB HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

(A jogszabályi hivatkozásokkal kiegészítve)

Összeállította:

a Magyar Víziközmű Szövetség Jogi Bizottsága

 Frissítve: 2024. 01. 03.

 

 

TÖRVÉNYEK

 

Magyarország Alaptörvénye

(Különös tekintettel a XX. Cikkben és a XXII. Cikk (1) bekezdésben foglaltakra)

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv

 

1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99000087.tv

                                                                                  

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99000093.tv

 

1991. évi XVI. törvény a koncesszióról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100016.tv                                                                                                                                       

1991. évi XXXIII. törvény egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról       

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100033.tv                            

 

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100045.tv                                                               

 

1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100049.tv

 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300093.tv

 

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99400053.tv

 

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500053.tv

                                               

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500057.tv

 

1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500066.tv

                       

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600057.tv

                                                                      

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről   

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700078.tv

 

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700141.tv

 

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.tv

 

2000. évi C. törvény a számvitelről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000100.tv                                                                

 

                                               

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300089.tv                                                                                       

2006. évi V. törvény a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600005.tv

 

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról                                                                          

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700106.tv

 

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700127.tv

 

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800047.tv

                                                          

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900050.tv

 

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900076.TV

 

2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900122.tv

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv

 

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv

 

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100209.tv

 

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100195.tv

 

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100196.tv

 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200001.tv

 

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (különös tekintettel a 245. §-ra)

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200002.tv

 

2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről (különös tekintettel a 8. §-ra)

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200046.tv

 

2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200063.tv

 

2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200166.tv

 

2012. évi CLXVIII. törvény a közművezetékek adójáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200168.tv

 

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200185.tv

 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300005.tv

 

2013. évi XXII. törvény a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300022.tv

 

2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300050.tv

 

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300054.tv

 

2013. évi CXIV. törvény a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300114.tv

 

2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300177.tv

 

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300188.tv

 

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500143.tv

 

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500222.tv

 

2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600009.TV&searchUrl=/gyorskereso%3Fpagenum%3D2

 

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600130.tv

 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600150.tv

 

2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról                                                              

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700053.tv

 

 

2017. évi LX. törvény a választottbíráskodásról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700060.tv

 

2017. évi CXVIII. törvény a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700118.tv

 

2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700125.tv

 

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700151.TV

 

2022. évi XXII. törvény a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról (adatváltozás-kezelési szolgáltatás)

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2200022.TV&celpara=&dbnum=1

 

2023. évi XXV. törvény a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2300025.TV&celpara=&dbnum=1

 

 

KORMÁNYRENDELETEK

 

 

18/1990. (I. 31.) MT rendelet a víz- és csatornadíjnak a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőre való áthárításáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99000018.MT&searchUrl=/gyorskereso%3Fkeyword%3Dmt

 

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100127.kor

 

160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási társulatokról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500160.kor

 

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600072.kor

 

93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600093.KOR&txtreferer=A1200439.KOR

 

121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600121.kor

 

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700123.kor

 

178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800178.kor

 

120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900120.kor

 

50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100050.kor

 

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100201.kor

 

25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0200025.KOR

 

270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300270.kor

 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400219.kor

 

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400220.kor

 

221/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400221.kor

 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500314.kor

 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500335.kor

 

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600027.kor

 

72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700072.kor

 

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700078.kor

 

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700090.kor

 

254/2007. (II. 7.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700254.kor

 

78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800078.kor

 

76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet a területrendezési hatósági eljárásokról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900076.kor

 

123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900123.kor

 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900191.kor

 

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900297.kor

 

147/2010. (IV. 29. Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályok

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000147.kor

 

357/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló adatainak nyilvántartásba vételével és közigazgatási hatósági ellenőrzésével összefüggő eljárási szabályokról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100357.kor

 

358/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló kijelöléséről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100358.kor

 

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200327.kor

 

380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200380.kor

 

29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300029.KOR

 

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300057.kor

 

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300058.kor

 

65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300065.kor

 

101/2013. (III. 29.) Korm. rendelet az egyes víziközmű-szolgáltató gazdálkodó szervezetek stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánításáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300101.KOR

 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300266.kor

 

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300275.kor

 

324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300324.kor

 

455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300455.kor

 

481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300481.KOR&txtreferer=99600053.TV

 

541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300541.kor

 

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400083.kor

 

115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400115.KOR

 

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400223.kor

 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400272.kor

 

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400309.kor

 

339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400339.kor

 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletek szabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500225.kor

 

307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500307.kor

 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500322.kor

 

379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500379.KOR&celpara=&dbnum=1

 

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600365.kor

 

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600451.kor

 

220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet a víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?dbnum=1&docid=A1700220.KOR

 

272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700272.KOR&celpara=&dbnum=1

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700531.KOR

 

74/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis üzemeltető szervezetének kijelöléséről és működésének részletes szabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800074.KOR&searchUrl=/gyorskereso%3Fpagenum%3D13

 

339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900339.kor

 

714/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény végrehajtásáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000714.kor

 

672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100672.KOR&celpara=&dbnum=1

 

5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2300005.KOR&celpara=&dbnum=1

 

508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2300508.KOR&celpara=&dbnum=1

 

 

MINISZTERI RENDELETEK

 

 

12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98800012.EVM

 

37/1996. (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600037.nm

 

2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700002.khv

 

12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700012.khv

 

23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800023.khv

 

43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900043.khv

 

47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900047.khv

 

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900109.fvm

 

6/2001. (III. 19.) GM rendelet a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100006.gm

 

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0200004.scm

 

6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0200006.kvv

 

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárásának szabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400014.tnm

 

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400027.kvv

 

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400028.kvv

 

30/2004. (XII.30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400030.kvv

 

31/2004. (XII.30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400031.kvv

 

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500027.kvv

 

21/2006. (V. 18.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600021.im

 

22/2006. (V. 18.) IM rendelet a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600022.im

 

25/2006. (V. 18.) IM rendelet az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és más cégügyekben

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600025.im

 

12/2007. (III. 13.) IRM rendelet a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700012.irm

 

18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700018.kvv

 

24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700024.kvv

 

97/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet az egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700097.kvv

 

101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700101.kvv

 

30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800030.kvv

 

34/2008. (XII. 31.) IRM rendelet a fizetési meghagyásos eljárás űrlapjairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800034.irm

 

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900006.kvv

 

11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900011.irm

 

33/2009. (VIII. 26.) IRM rendelet a csődeljárás iránti kérelem benyújtására vonatkozó formanyomtatványokról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900033.irm

 

10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000010.vm

 

 

38/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj szabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200038.emm

 

24/2013. (V. 29.) NFM rendelet a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300024.nfm

 

92/2013. (X. 10.) VM rendelet a települési önkormányzatok részére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez kapcsolódóan nyújtott támogatásról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300092.VM&searchUrl=/gyorskereso%3Fpagenum%3D37

 

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400001.mek

 

45/2014. (IX. 23.) BM rendelet a vízrajzi feladatok ellátásáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.bm

 

13/2015. (III. 31.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500013.bm

 

17/2015. (IV. 9.) NFM rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásának rendjéről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500017.nfm

 

44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500044.mvm

 

61/2015. (X. 21.) NFM rendelet a víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500061.NFM&searchUrl=/gyorskereso%3Fpagenum%3D35

 

16/2016. (V. 12.) BM rendelet a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600016.BM&celpara=&dbnum=1

 

34/2016. (XI. 30.) EMMI rendelet az elektronikus formában tárolt iratok közlevéltári átvételének eljárásrendjéről és műszaki követelményeiről  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600034.EMM

 

43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600043.ngm

 

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600451.kor

 

41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról        

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700041.BM

 

1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet a digitális archiválás szabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800001.ITM

 

3/2018. (II. 21.) BM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1800003.bm

 

8/2018. (VI. 29.) AM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800008.AM

 

13/2019. (X. 4.) MEKH rendelet a víziközmű-szolgáltatók és ellátásért felelősök adatszolgáltatási kötelezettségéről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900013.mek

 

22/2019. (XII. 23.) PM rendelet a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900022.PM&searchUrl=/gyorskereso%3Fpagenum%3D37

 

1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000001.mek

 

22/2023. (XII. 28.) MEKH rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 31/A. § (4) bekezdése szerinti átmeneti díj meghatározására irányuló kérelemhez benyújtandó adatok köréről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2300022.MEK&celpara=&dbnum=1

 

24/2023. (XII. 13.) EM rendelet a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2300024.ENM&celpara=&dbnum=1

 

25/2023. (XII. 13.) EM rendelet a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2300025.ENM&celpara=&dbnum=1

 

 

COVID VESZÉLYHELYZET SORÁN ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK

 

2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000058.tv

 

 

EURÓPAI UNIÓS JOGSZABÁLYOK

 

GDPR

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600679.EUP

 

Víz Keretirányelv

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0060