Gyors ügyintézés
Online hibabejelentés
Hibabejelentés 0-24 óráig
+36 20 9-421-622
Intézze ügyeit online
E-ügyfélkapcsolat
Számolja ki vízdíját
Vízdíjkalkulátor
mérőóra-állás bejelentés Ön leadta már
mérőállását?
Mérőállás rögzítése

Szennyvíz elvezetési szolgáltatás

Az ivóvízhasználat során keletkezett csatornahálózatba vezetett szennyvizek a tisztításukra kiépült szennyvíztisztító telepeken tisztítjuk meg annak érdekében, hogy a befogadókba bocsátott szennyvíz ne szennyezze környezetünket. 
A szennyvízelvezetés kialakítása a működési területünkön jellemzően gravitációs rendszerű. Kényszeráramoltatású, házi beemelőkkel ellátott rendszer 2-3 településen van kiépítve, ezek közül a legtöbb 190 db Kiskunhalason található. A kényszeráramoltatású szennyvízrendszerek üzemeltetése jelentős többletfeladatot okoz, legtöbbször légtelenítés, úszókapcsoló elakadás, vagy szivattyú hiba miatt szükséges hibaelhárítás. 

A szennyvíztisztító telepeink mechanikai és biológiai tisztítási fokozattal rendelkeznek. A szennyvíztisztító telepeken kis pálca sűrűségű rácsokkal szűrik ki az elvezető hálózat felől érkező nagyobb méretű szilárd anyagokat, illetve homokfogó műtárgy segítségével ülepítik a szennyvízben található homokszerű szennyeződést. A szennyvíz szerves anyagának eltávolítása eleveniszapos biológiai tisztítás segítségével. A szerves anyagokat mikroorganizmusok bontják le, amelyet utóülepítő medencékben választunk szét két fázisra iszapra és tisztított szennyvízre.
A szennyvíztisztítás során keletkező szennyvíziszapot vízteleníteni kell, mivel az iszap 2-3 %-a a szárazanyag tartalom, nagyobbrészt víz. A víztelenítés során keletkező dekantáltvíz visszavezetésre kerül a tisztítási technológia legelejére. A víztelenített szennyvíziszap komposztálásra, illetve ellenőrzött mezőgazdasági területekre kerül kihelyezésre. 
A szennyvíztisztítás során az élővizeinkbe csak ellenőrzött körülmények között engedhetjük vissza a megtisztított szennyvizet. A kezelt szennyvíz minőségét laboratóriumaiban folyamatosan ellenőrzik szakemberek. Mintavétel a beérkező szennyvízből, valamint a tisztítási folyamat végén a természetbe történő kibocsátás előtt történik. A megtisztított víz kémiai és biológiai oxigén igényét, foszfor, nitrogén formáit vizsgálják. 

A kibocsátott tisztított szennyvíz labor eredményei kattintva megtekinthetőek

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz

Azon Felhasználóink akik előtt nem húzódik szennyvíz csatorna hálózat kizárólag tengelyen történő szállítással tudják a zárt szennyvíztárolóból a szennyvizet elszállítani. Ezen szolgáltatást megfelelő szakismerettel, engedéllyel rendelkező a közszolgáltató vállalkozóval kell elvégeztetni. 

Azon Felhasználóink akik előtt kiépült a szennyvíz hálózat és nem kötnek a megadott határidőre a rendszerre, talajterhelési bírság kerül a megállapításra és kivetésre a helyi önkormányzat által. A bírság mértéke a településeinken alkalmazott szennyvízdíj 5-8-szorosa. A házi szennyvíz elvezető rendszer kiépítés ennek a bírságnak töredéke.

Csapadékvíz

A társaságunk csatorna hálózatai elválasztott rendszerűek, nem végzünk csapadékvíz elvezetést. Csapadékvíz szennyvíz csatornába vezetése tilos, azonban az illegális rákötések miatt jelentős mennyiségű csapadékvíz kerül a csatornába. Jelenléte gondot és többletköltséget okoz, amely időnként szennyvízkiömléshez is vezethet. A csapadékvíz miatt lökésszerűen érkezik a szennyvíztisztító telepekre  kapacitásukat meghaladó mennyiségű szennyvíz. Mindez a szennyvíztisztító telepeken költséges technológia beavatkozásokat igényel, mely környezettudatos Felhasználói magatartással megelőzhető lenne. Társaságunk a csapadékvíz illegális bekötését ún. ködfejlesztő berendezéssel, valamint kamerás vizsgálatokkal igyekszik felderíteni. A csapadékvíz elvezetést nem helyi rendeletekkel szabályozzák, hanem az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) számú kormányrendelet (OTÉK). 

Szennyvízrendszerek üzemeltetése

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft a szolgáltatási területén 35 településen végzi 19 szennyvíztisztító telepen a keletkezett szennyvizek tisztítását. A lakosságtól és a gazdálkodó egységektől elvezetett szennyvíz gravitációs csatornákon, átemelő szivattyúk segítségével kerül a szennyvíztisztító telepekre. A csatornahálózaton és kisebb mennyiségben tengelyen beérkezett szennyvíz mechanikai és biológiai tisztítás után kerül a befogadókba.

Szennyvíztisztító telepek és ellátási területük:

Csengőd-Akasztó-Tabdi Kistérségi szennyvíz rendszer

Csengődön 2001.-ban épült meg a Szennyvíztisztító telep, Akasztó, Csengőd, és Tabdi elválasztott rendszerű csatornarendszereivel együtt. A hálózaton Akasztón 32 db, Csengődön 11 db, Tabdin 6 db közterületi átemelő műtárgy üzemel, melyek a szennyvizet nyomóvezetékek segítségével juttatják el a szennyvíztisztító telepre. 
Az OMS rendszerű, 750 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telep mechanikai és biológiai tisztítási fokozattal rendelkezik. 

Fajsz-Dusnok Kistérségi szennyvíz rendszer

Fajszon 2001-ben épült meg a Szennyvíztisztító telep, Fajsz és Dusnok elválasztott rendszerű csatornarendszerével. A Fajszon 3 db, Dusnokon 6 db közterületi átemelő műtárgy létesült, melyek a szennyvizet nyomóvezetékek segítségével juttatják el a szennyvíztisztító telepre. 
Az SBR rendszerű, 725 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telep mechanikai és biológiai tisztítási fokozattal lett kialakítva. A keletkező szennyvíz iszap a telepen kerül víztelenítésre szalagszűrő prés segítségével, majd a kalocsai komposztáló telepre kerül elhelyezésre. 

Fülöpszállás-Soltszentimre Kistérségi szennyvíz rendszer

Fülöpszálláson 2006-ban épült meg a Szennyvíztisztító telep, Fülöpszállás és Soltszentimre elválasztott rendszerű csatornarendszerével. A Fülöpszálláson 7 db, Soltszentimrén 6 db közterületi átemelő műtárgy létesült, melyek a szennyvizet nyomóvezetékek segítségével juttatják el a szennyvíztisztító telepre. 
Az SBR rendszerű, 420 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telep mechanikai és biológiai tisztítási fokozattal lett kialakítva. A keletkező szennyvíz iszap a telepen kerül víztelenítésre szalagszűrő prés segítségével, majd a lerakó telepre kerül elszállításra. 

Hajós-Császártöltés Kistérségi szennyvízrendszer

Hajóson 1997.-ben épült meg a Szennyvíztisztító telep, a hozzá tartozó belterületi ingatlanok szennyvízelevetését biztosító elválasztott rendszerű csatornarendszerrel. A hálózaton 11 db közterületi átemelő műtárgy létesült, melyek a szennyvizet nyomóvezetékek segítségével juttatják el a szennyvíztisztító telepre. 2008-ban a szomszédos Császártöltés szennyvize is bevezetésre került a víziközmű rendszerre 3 db átemelő műtárgy segítségével. 
Az SBR rendszerű, 680 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telep, mechanikai és biológiai tisztítási fokozattal lett kialakítva. Császártöltés csatlakozásakor új biológiai műtárgy sor épült. A keletkező szennyvíz iszap a telepen kerül víztelenítésre szalagszűrő prés segítségével. Majd telepi tárolást követően mezőgazdasági területen kerül kihelyezésre. 

Harta

Hartán 1996.-ban épült meg a korábbi Szennyvíztisztító telep, a hozzá tartozó belterületi ingatlanok szennyvízelevetését biztosító elválasztott rendszerű csatornarendszerrel és 5 db közterületi átemelő műtárggyal. 2020-ban került átadásra az új korszerű szennyvíztisztító telep, mely Harta és Dunapataj bebocsátott szennyvizeit kezeli. A régi telep minden eleme elbontásra került. Dunapatajon kiépült a csatornahálózat a hozzá tartozó belterületi ingatlanok szennyvízelevetését biztosító elválasztott rendszerű csatornarendszerrel. Dunapatajon a hálózaton 6 db közterületi átemelő műtárgy üzemel, melyek a szennyvizet nyomóvezetékek segítségével juttatják el a szennyvíztisztító telepre. Így a víziközmű rendszeren a két településen együttesen 11 db átemelő működik.

Az SBR rendszerű, 750 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telep mechanikai és biológiai tisztítási fokozattal lett kialakítva. A keletkező szennyvíz iszap víztelenítése csigapréssel történik. Az iszap a kiépített komposztáló telepen komposztálásra, majd mezőgazdasági kihelyezésre kerül. 

Jakabszállás

2015.-ben új korszerű szennyvíztisztító telep épült a hozzá tartozó belterületi ingatlanok szennyvízelevetését biztosító elválasztott rendszerű csatornarendszerrel. A hálózaton 3 db közterületi átemelő műtárgy üzemel, melyek a szennyvizet nyomóvezetékek segítségével juttatják el a szennyvíztisztító telepre. 
Az SBR rendszerű, 200 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telep mechanikai és biológiai tisztítási fokozattal lett kialakítva. A keletkező szennyvíz iszap víztelenítése présszalag szűrővel történik. Majd telepi tárolást követően mezőgazdasági területen kerül kihelyezésre.

Jánoshalma

A településen 1985-ben épült meg a Szennyvíztisztító telep, a belterületi ingatlanok 10%-a került rákötésre. 2015.-ben új korszerű szennyvíztisztító telep épült a régi telep ezzel egy időben felhagyásra került. A településen elválasztott rendszerű csatorna hálózat épült ki. A hálózaton 7 db közterületi átemelő műtárgy létesült, melyek a szennyvizet nyomóvezetékek segítségével juttatják el a szennyvíztisztító telepre. 
Az SBR rendszerű, 914 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telep mechanikai és biológiai tisztítási fokozattal lett kialakítva. A keletkező szennyvíz iszap víztelenítése 2 db Salsnes szűrővel történik. Majd az iszap lerakóra kerül elhelyezésre. 

Jászszentlászló

A településen 1996-ban épült meg a Szennyvíztisztító telep, a hozzá tartozó belterületi ingatlanok szennyvízelevetését biztosító elválasztott rendszerű csatornarendszerrel. A hálózaton 2 db közterületi átemelő műtárgy létesült, melyek a szennyvizet nyomóvezetékek segítségével juttatják el a szennyvíztisztító telepre. 2001-ben a szomszédos Szank szennyvize bevezetésre került a víziközmű rendszerre. A szanki rendszer üzemeltetését 2021.01.01.-től Társaságunk látja el. Szankon a hálózaton 4 db közterületi átemelő műtárgy üzemel, melyek a szennyvizet nyomóvezetékek segítségével juttatják el a Jászszentlászlói hálózatba. A víziközmű rendszeren a két településen együttesen 6 db átemelő működik.

A Biolak Wox rendszerű, 400 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telep mechanikai és biológiai tisztítási fokozattal lett kialakítva. A keletkező szennyvíz iszap iszaptároló műtárgyba kerül gyűjtésre. Majd telepi tárolást követően elszállításra kerül. 

Kalocsa Kistérségi szennyvízrendszer

Kalocsán 1970-es évek elején kezdődött meg a szennyvízszolgáltatás. 1976-1987 közötti időszakban a csatornahálózat több ütemben bővült. 1988-ban újabb bővítési igény keletkezett egy városrész és a laktanya hálózatra csatlakozása miatt. A Kalocsa környéki településeken is igény jelentkezett a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére. A környező települések Bátya, Szakmár, Homokmégy, Öregcsertő úgy döntöttek, hogy nem önálló szennyvíztisztító telepet létesítenek, hanem a kalocsai szennyvíztisztító telep bővítésével kívánják a településen keletkezett szennyvizet megtisztítani. Ezzel párhuzamosan Foktő is kiépítette a településen szennyvízcsatorna hálózatot, és a kalocsai szennyvízcsatorna hálózatra csatlakozott 2003.-ban. Miske és Drágszél községekben 2006.-ban, Úszód, Dunaszentbenedek, Géderlak 2015.-ben kiépült a szennyvízcsatorna hálózat, melyek új külterületi nyomóvezeték rendszeren keresztül csatlakozott a kalocsai szennyvíztisztító telepre. A belterületi ingatlanok előtt a kistérségi rendszer mindegyik településén teljes körűen kiépült a szennyvíz víziközmű rendszer. A hálózaton napjainkban 74 db közterületi átemelő műtárgy üzemel, melyek a szennyvizet nyomóvezetékek segítségével juttatják el a szennyvíztisztító telepre.

Kalocsán a szennyvíztisztítás 1 db oxidációs árokkal működő szennyvíztisztító teleppel kezdődött meg. A szennyvíztisztító telep nem rendelkezett mechanikai tisztítási fokozattal, illetve nitrogén eltávolítása. A hálózat terjeszkedésével 5 db újabb totáloxidációs technológiájú oxidációs árok és mechanikai előtisztító épült. 
A telep 5600 m3/nap kapacitású, melynek részeként 2014.-ben adták át új biológiai műtárgyat. A korábbi műtárgyak közül az oxidációs árkok záportározó funkcióját töltik be. A keletkező szennyvíz iszap a telepen kerül víztelenítésre szalagszűrő prés segítségével. Majd telep mellett létesített komposztáló telepen kezeljük. Kezelést követően a mezőgazdaságban kerül kihelyezésre. 

Kecel

Kecelen 2006.-ban kezdődött meg a szennyvízszolgáltatás. A csatornahálózat elválasztott rendszerű, mely több ütemben bővült. A legutóbbi 2015.-ben átadott csatorna hálózattal a belterületi ingatlanok előtt teljes körűen kiépült a szennyvíz víziközmű rendszer. A hálózaton 12 db közterületi átemelő műtárgy üzemel, melyek a szennyvizet nyomóvezetékek segítségével juttatják el a szennyvíztisztító telepre. 
Az SBR rendszerű, 1100 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telep mechanikai és biológiai tisztítási fokozattal rendelkezik. A keletkező szennyvíz iszap a telepen kerül víztelenítésre szalagszűrő prés segítségével. Majd lerakó telepen kerül elhelyezésre. 

Kelebia

2015.-ben új korszerű szennyvíztisztító telep épült a hozzá tartozó belterületi ingatlanok szennyvízelevetését biztosító elválasztott rendszerű csatornarendszerrel. A hálózaton 3 db közterületi átemelő műtárgy üzemel, melyek a szennyvizet nyomóvezetékek segítségével juttatják el a szennyvíztisztító telepre. 
A Biocos rendszerű, 225 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telep mechanikai és biológiai tisztítási fokozattal lett kialakítva. A keletkező szennyvíz iszap víztelenítése présszalag szűrővel történik. Majd telepi tárolást követően mezőgazdaságban kerül kihelyezésre.

Kiskőrös

Kiskőrösön 1970-ben kezdődött meg a szennyvízszolgáltatás. A csatornahálózat elválasztott rendszerű, mely több ütemben bővült. A legutóbbi 2015.-ben átadott csatorna hálózattal a belterületi ingatlanok előtt teljes körűen kiépült a szennyvíz víziközmű rendszer. A hálózaton 11 db közterületi átemelő műtárgy üzemel, melyek a szennyvizet nyomóvezetékek segítségével juttatják el a szennyvíztisztító telepre. 
A szennyvíztisztító telepen 1970.-ben 1 db oxidációs árokkal kezdődött meg a szennyvíztisztítás. A telep 1984.-ben és 1993.-ban újabb 2 db oxidációs árokkal bővült. A szennyvíztisztító telep nem rendelkezett mechanikai tisztítási fokozattal, illetve nitrogén eltávolítással. Az új biológiai műtárgy és mechanikai előtisztító 2004.-ben készült el, ezzel egy időben az oxidációs árkok felhagyásra kerültek. A 3050 m3/nap kapacitású SBR rendszerű szennyvíztisztító telep mechanikai és biológiai tisztítási fokozattal rendelkezik. A keletkező szennyvíz iszap a telepen kerül víztelenítésre szalagszűrő prés segítségével. Majd telepi tárolást követően mezőgazdasági területen kerül kihelyezésre. 

Kiskunhalas

Kiskunhalason 1975.-ben kezdődött meg a szennyvízszolgáltatás. A csatornahálózat elválasztott rendszerű, mely több ütemben bővült. A legutóbbi 2013.-ban átadott csatorna hálózattal a belterületi ingatlanok előtt teljes körűen kiépült a szennyvíz víziközmű rendszer. A hálózaton 24 db közterületi átemelő műtárgy üzemel, melyek a szennyvizet nyomóvezetékek segítségével juttatják el a szennyvíztisztító telepre. A hálózaton 190 db felhasználási helyen létesült házi szennyvíz beemelő, melyek üzemeltetése jogszabály értelmében átvételre került. 
A 2014.-ben átadott, 4290 m3/nap kapacitású SBR rendszerű szennyvíztisztító telep mechanikai és biológiai tisztítási fokozattal lett megépítve. A korábbi műtárgyak közül 4 db oxidációs árok záportározó funkcióját tölti be. A keletkező szennyvíz iszap a telepen kerül víztelenítésre a szoláris iszapkezelő technológiával. Majd telepi tárolást követően mezőgazdaságban kerül kihelyezésre. 

Kiskunmajsa

Kiskunmajsán több ütemben 1993 és 2002 között az elválasztott rendszerű csatornarendszer teljes körűen kiépült. A hálózaton 16 db közterületi átemelő műtárgy üzemel, melyek a szennyvizet nyomóvezetékek segítségével juttatják el a szennyvíztisztító telepre. A településen több vágóhíd működik, melyek a beérkező szennyvíz minőségére hatással vannak. Az előkezelő művek kiépítése a telephelyeken megtörtént, újonnan induló vágóhidakon folyamatban van. Így egyenletes szennyvíz minőség érkezik a telepre.
Az 1993.-ban megépült Biogest technológiát, 2002.-ben átadott UTB 2AB típusú, 1500 m3/nap kapacitású, mechanikai és biológiai tisztítási fokozattal kiépített szennyvíztisztító telep váltotta fel. A keletkező szennyvíz iszap a telepen kerül víztelenítésre. Majd telepi tárolást követően mezőgazdaságban kerül kihelyezésre. 

Kisszállás

2015.-ben új korszerű szennyvíztisztító telep épült a hozzá tartozó belterületi ingatlanok szennyvízelevetését biztosító elválasztott rendszerű csatornarendszerrel. A hálózaton 4 db közterületi átemelő műtárgy üzemel, melyek a szennyvizet nyomóvezetékek segítségével juttatják el a szennyvíztisztító telepre. 
Az SBR rendszerű, 225 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telep mechanikai és biológiai tisztítási fokozattal lett kialakítva. A keletkező szennyvíz iszap víztelenítése présszalag szűrővel történik. Majd telepi tárolást követően mezőgazdaságban kerül kihelyezésre.

Kunfehértó

2015.-ben új korszerű szennyvíztisztító telep épült a hozzá tartozó belterületi ingatlanok szennyvízelevetését biztosító elválasztott rendszerű csatornarendszerrel. A hálózaton 3 db közterületi átemelő műtárgy üzemel, melyek a szennyvizet nyomóvezetékek segítségével juttatják el a szennyvíztisztító telepre. 
Az SBR rendszerű, 347 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telep mechanikai és biológiai tisztítási fokozattal, valamint az utolsó fázisban membránszűrőkkel lett kialakítva. A keletkező szennyvíz iszap víztelenítése zsákokban történik. Majd telepi tárolást követően mezőgazdaságban kerül kihelyezésre.

Solt-Dunatetétlen Kistérségi szennyvízrendszer

Solton 1985.-ben kezdődött meg a szennyvízszolgáltatás. Elválasztott rendszerű csatornahálózat épült ki, mely több ütemben bővült. A hálózaton 39 db közterületi átemelő műtárgy üzemel, melyek a szennyvizet nyomóvezetékek segítségével juttatják el a szennyvíztisztító telepre. Dunatetétlen a 2000.-es években csatlakozott a szennyvíz rendszerhez, ahol további 3 db átemelő működik.
A telepen 3 db átalakított totáloxidációs technológiájú oxidációs árkok végzi a szennyvíztisztítást. Az 1500 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telep mechanikai és biológiai tisztítási fokozattal lett kialakítva. A telepen kiépült nagyterhelésű előkezelő tér fogadja az ATEV ZRt. telephelyéről érkező szennyvizet. Ahonnan előkezelést követően kerül átvezetésre a kis terhelésű rendszerre. A keletkező szennyvíz iszap a telepen kerül víztelenítésre szalagszűrő prés segítségével. Majd lerakó telepre kerül elhelyezésre az iszap. 
Új korszerű szennyvíztisztító telep építése kezdődik meg a jövő évben, várható átadása 2020. A régi telep ezzel egy időben felhagyásra kerül.

Soltvadkert

Soltvadkerten 1996.-ban épült meg a Szennyvíztisztító telep, a hozzá tartozó belterületi ingatlanok szennyvízelevetését biztosító elválasztott rendszerű csatornarendszerrel. A csatornahálózat elválasztott rendszerű, mely több ütemben bővült. A hálózaton 123 db közterületi átemelő műtárgy üzemel, melyek a szennyvizet nyomóvezetékek segítségével juttatják el a szennyvíztisztító telepre. 
Az SBR rendszerű, 1200 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telep mechanikai és biológiai tisztítási fokozattal rendelkezik. A keletkező szennyvíz iszap a telepen kerül víztelenítésre szalagszűrő prés segítségével. Majd a szoláris iszapkezelő technológiával előkezelésre kerül. Telepi tárolást követően mezőgazdaságban kerül kihelyezésre. 

Tompa

2015.-ben új korszerű szennyvíztisztító telep épült a hozzá tartozó belterületi ingatlanok szennyvízelevetését biztosító elválasztott rendszerű csatornarendszerrel. A hálózaton 9 db közterületi átemelő műtárgy üzemel, melyek a szennyvizet nyomóvezetékek segítségével juttatják el a szennyvíztisztító telepre. 
Az SBR rendszerű, 380 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telep mechanikai és biológiai tisztítási fokozattal lett kialakítva. A keletkező szennyvíz iszap víztelenítése présszalag szűrővel történik. Majd telepi tárolást követően mezőgazdaságban kerül kihelyezésre.