Gyors ügyintézés
Online hibabejelentés
Hibabejelentés 0-24 óráig
+36 20 9-421-622
Intézze ügyeit online
E-ügyfélkapcsolat
Számolja ki vízdíját
Vízdíjkalkulátor
mérőóra-állás bejelentés Ön leadta már
mérőállását?
Mérőállás rögzítése

Téliesítés

Ezúton javasoljuk Tisztelt Fogyasztóinknak, hogy a vízmérő helyek téliesítését végezzék el, illetve ellenőrizzék le!

A közelgő hideg időjárás és a fagy komoly károkat okozhat a fagy ellen nem védett vízhálózatban (akár a falakon belüli vízvezeték-hálózatban is), illetve azon vízmérőkben, amelyek fűtetlen helyiségekben, kamrákban, pincékben vagy aknákban vannak, és nincsenek megfelelő védelemmel ellátva. Ezért a téli időszak közeledtével meg kell tenni a szükséges óvintézkedéseket a vízvezetékrendszer elfagyás elleni védelme érdekében.

A hatályos jogszabályi előírások szerint a fagy elleni védelemről a Felhasználó köteles gondoskodni! Ennek elmulasztása vagy nem megfelelő végrehajtása esetén az elfagyott vízmérő árát valamint a mérőcsere költségét és az elfolyt vízmennyiséget is köteles a Szolgáltatónak megtéríteni!

Ezért a fagyok közeledtével a nem lakott ingatlanokban, nyaralókban érdemes elvégezni a vízvezetékrendszer víztelenítését, téliesítését, mellyel elkerülhetőek a fenti költségek, illetve a károkozások.

A vízmérő akna védelme

Még az előírásoknak megfelelő (legalább 1 méterrel a talajszint alatt elhelyezkedő szerelvényekkel szerelt) vízmérő akna sem garantál 100 %-os fagy elleni védelmet, hiszen hiába van mélyen a vezeték, ha pl. a fedlapon keresztül a fagy le tud jutni.

Gyakorlati teendők és javaslatok a vízmérő aknák fagy elleni védelme érdekében:

• A tél folyamán többször ellenőrizze, nincs-e víz az aknában!

• A hiányzó aknafedlapot pótolja, ha sérült, cserélje ki!

• Ellenőrizze a vízmérő akna lebúvó nyílását záró aknafedlap illeszkedését, megfelelő zárását. (A helytelenül visszarakott aknafedlap balesetveszélyes is lehet!) A vízmérő akna fedlapjának résmentesen kell záródnia, nem lehetnek hézagok, ahol a hideg levegő az aknába áramolhat.

• A vízmérő műanyag fedelét tartsuk lehajtott állapotban.

• Az egyik legelterjedtebb védekezési módszer alapján: a vízmérő akna tetejét takarja le fóliával, ezután borítsa be valamilyen hőszigetelésre alkalmas anyaggal (hungarocell, polifom, nádpalló, avar, lenyírt fű). Vigyázzon arra, hogy ez a hőszigetelés a vízmérő leolvasásakor károsodás nélkül eltávolítható, majd visszahelyezhető legyen. A vízmérőaknák fentiek szerinti védelme különösen fontos ott, ahol nincs rendszeres vízfogyasztás.

• A hó szintén védelmet nyújthat, ezért csak vízmérő-leolvasás előtt célszerű az aknáról ellapátolni a havat. A leolvasás várható időpontját a számla harmadik oldalán ellenőrizheti.

• A lebúvónyílást záró aknafedlap alját (belső felületét) és a vízmérő akna belső felületét (akna mennyezetét és az oldalfalakat) is javasolt hőszigetelő anyaggal ellátni. A szigetelőanyag tekintetében fontos, hogy nedvesség hatására ne veszítsen szigetelőképességéből. A vízmérő akna belső szigetelésére alkalmas anyag pl. a hungarocell.

Kerti csap

Az első fagy beállta előtt minden esetben szükséges elvégezni a kerti csap víztelenítését a fagycsapon keresztül. Vonatkozik ez a ház külső falán levő csapra is. Lehetőség szerint csatlakoztassa le a csapra szerelt tömlőt (locsoló vezetékeket) de legalábbis gondoskodjon annak leürítéséről is.

A víztelenítés során a fagycsapot el kell zárni. Az elzárást követően mindig győződjön meg arról, hogy a csapot teljesen - ütközésig - elzárta-e? Amennyiben nem jól zárja el, a víztelenítő nyíláson keresztül szivároghat. Ennek ellenőrzéséhez szüntesse meg a többi fogyasztást és győződjön meg a vízmérő számlapján a számok vagy a csillagkerék mozdulatlanságáról. A csap elzárása után nyissa ki a kifolyó szelepet, hogy a földfölötti részből távozzon a víz és helyére levegő kerüljön. 

Nem lakott ingatlanok (üdülők, garázsok, lakatlan épületek) fagymentesítése

A lakatlan ingatlanoknál vagy a falakon kívül lévő, illetve a nem kellően szigetelt vízvezetékek, kerti csapok esetén a vízóra és a fogyasztói vízhálózat víztelenítését feltétlenül el kell végezni. A víztelenítés javasolt lépései a következőek.

• A vízmérő aknában zárjuk el a mérő előtti, közterület felé lévő főelzárót. Amennyiben az elzáró csap nem zár tökéletesen, vagy nem működik, akkor kérjük, jelezze ezt Társaságunknak a hibabejelentő telefonszámon!

• Nyissa ki és hagyja nyitva a kerti csapot és az épületekben található csapokat és engedje le a berendezésekből (bojler, WC tartály stb.) a vizet!

• A víztelenítő-csonkon, vagy csapon keresztül (mely általában a vízmérő aknában található) folyassa ki a belső hálózatból a vizet!

• Ellenőrizze, hogy már nem folyik víz a víztelenítő-csonknál!

• Ellenőrizze, hogy a víztelenítő elzáró csap jól zár-e! Ha az elzáró csap jól zár, akkor a vízmérőn lévő számlálókerekek nem mozoghatnak. A művelet során kérjük, figyeljen arra, hogy a vízmérő plombája ne sérüljön meg!

• Valamennyi szifonba (bűzelzáróba) ajánlatos felületkímélő, fagyálló, fertőtlenítő hatású folyadékot – praktikusan pl. gépkocsi szélvédőmosót - önteni.

• A víztelenítés után a kinyitott csapokat zárjuk vissza.

• Fontos! A vízmérőben a víztelenítést követően is marad víz, ezért a vízmérő szigetelését mindenképpen meg kell oldani!

• Javasoljuk, hogy télen nem használt ingatlanát rendszeres időközönként ellenőrizze, vagy megbízottja útján ellenőriztesse az esetlegesen bekövetkező károk megelőzése, illetve mielőbbi észlelése érdekében!

Ha mégis elfagyott…

Annak jelei, hogy télen mégis elfagyott a vízmérő:

• Nem forog a vízmérő, ha megnyitja a csapot,

• szilánkokra tört üveg a vízmérőn,

• eldeformálódott számlálószerkezet,

• nem, vagy csak alig jön víz a csapból.

Mi a Felhasználó teendője vezeték vagy vízmérőelfagyás esetén?

Elsőként vizsgálja meg, mi okozhatja a problémát, mert elképzelhető, hogy a fent már említett módszerekkel házilag is orvosolható a hiba, és így pénzbe sem kerül.

Amíg nem repedt el a vízmérő üvege, ott van remény, a fagyás kimelegíthető, kiolvasztható. Fontos, hogy a vízmérőt vagy a szabadon lévő műanyagcsöveket ne próbálja nyílt lánggal vagy direktben ráirányított meleg levegővel (pl. hősugárzóval) felolvasztani, mert a hirtelen felolvadó víz szétvetheti a mérőt, illetve a csövet. Csak lassan, fokozatos melegítéssel olvassza fel a benne lévő vizet.

Vízmérő-elfagyás (törött üveg, eldeformálódott számlálószerkezet) észlelése esetén haladéktalanul értesítsék Társaságunkat a számlán feltüntetett elérhetőségek valamelyikén. Amennyiben a vízmérő előtti elzáró csap nyitva van, akkor a további vízelfolyás megelőzése érdekében próbálja elzárni. Mérőelfagyáskor Társaságunk a helyszínen jegyzőkönyvet vesz fel, melyben rögzíti a káresemény körülményeit.