Gyors ügyintézés
Online hibabejelentés
Hibabejelentés 0-24 óráig
+36 20 9-421-622
Intézze ügyeit online
E-ügyfélkapcsolat
Számolja ki vízdíját
Vízdíjkalkulátor
mérőóra-állás bejelentés Ön leadta már
mérőállását?
Mérőállás rögzítése

Országos Víziközmű Konferencia - Vékony Béla előadás

A Kiskunvíz Kft. múlt héten részt vett a MaVíz Magyar Víziközmű Szövetség által minden évben megrendezett Országos Víziközmű Konferencián.

Társaságunk ivóvíz ágazati főmérnöke, Vékony Béla előadást is tartott az ott megjelenteknek Vízveszteség felderítése Tompa Városában címmel. 

Az előadás leírását itt olvashatják:

Tompa Városban a 2018 - 2019 és 2020 -as években nagyon megemelkedett a hálózat veszteség, 40 % környékére. Ez az érték társaságunk üzemeltetési területén kirívóan magas értéknek számít. Ennek következményeképp a 2021. év végén, illetve a 2022. év elején nagyszabású vizsgálat került elvégzésre, mely vizsgálat során próbáltuk megtalálni, hogy mi az oka ennek a rendkívül magas veszteségnek. A mérések körzetek kialakításával és az egyes körzetekbe áramló ivóvíz mennyiségének mérésével történt meg. Az egyes körzetek rendkívül érdekes eredményt hoztak. Az egész településre előrevetített hálózati veszteséghez képest is nagyon meglepő eredmény született. A hálózaton a veszteségek a szivárgásokból, csőtörésekből és az illegális vízvételezésekből adódik össze.  A mérések elvégzése után következtetéseket tudunk levonni a hálózaton létrejött veszteség összetételére, hogy mekkora mennyiség szivároghat e el a hálózaton, illetve mekkora mennyiség tűnhet el a hálózatból szabálytalan vízvételezés révén. A veszteségek több mint 40%-a illegális vízvételezésekből adódik. A tompai eredmények függvényében következtetéseket vonunk le az egész ellátási területre vonatkozólag is. 
A közeljövőben nagyszabású ellenőrzések következhetnek, mellyel csökkenthetjük a hálózati veszteségeink mértékét.