Gyors ügyintézés
Online hibabejelentés
Hibabejelentés 0-24 óráig
+36 20 9-421-622
Intézze ügyeit online
E-ügyfélkapcsolat
Számolja ki vízdíját
Vízdíjkalkulátor
mérőóra-állás bejelentés Ön leadta már
mérőállását?
Mérőállás rögzítése

Munkahelyi képzések megvalósulása a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft-nél

  • A kedvezményezett neve: Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.
  • A projekt címe: Munkahelyi képzések megvalósulása a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft-nél
  • VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 61 850 239 Ft
  • A támogatás mértéke: 100 %

 

A projekt tartalmának bemutatása

 

A Kft 2013-ban a Bács-Kiskun megye középső és déli térségében elhelyezkedő települések víziközmű vagyonának működtetésére összeolvadással jött létre. Elsősorban Kalocsa, Kiskőrös és Kiskunhalas valamint ezek földrajzi körzete területén az ivóvízellátás biztosítására, ivóvíz-szolgáltatásra, az ivóvíz-szolgáltatással összefüggő egyéb tevékenység ellátására továbbá csatorna-szolgáltatásra. Árbevételünk növekvő tendenciának mutat 2016-ban már 2 824 668 eFt-ot realizáltunk.

A projekt keretében 302 dolgozónk szakirányú továbbképzésére igénylünk támogatást. Elmondható, hogy a munkaköreink kapcsolódó általános és speciális informatikai szaktudás szintje kielégítő, azonban további informatikai szaktudás elsajátítása tovább növelné a munkahatékonyságot, a vállalatunk versenyhatékonyságát. 

A vállalati képzések felmérésekor jelentkezett képzési igény a menedzsmenthez kapcsolódó képzések, illetve a szakmai, szaktudásra épülő képzések. A vállalati képzési igényt a projekt 100%-ban lefedi. A munkavállalói képzési igények felmérésre, továbbá a képzési terv összeállítása során figyelembevételre került.  Az Ipar 4.0 megoldások alkalmazáshoz való kapcsolódás a Tartalmi értékelési szempontok c. szöveges részben került kifejtésre.

A projekt keretében nem valósítunk meg Irinyi Tervhez kapcsolódó képzést. A projekt keretében megvalósító IKT - használatához kapcsolódó, vállalati digitalizációt támogató képzéseket a Tartalmi értékelési szempontok c. szöveges részben került kifejtésre.

Az IKER1-2 35 órás képzésének keretében 32 fő számára digitális kompetenciafejlesztését támogató képzési program valósul meg. 

A képzésben résztvevők közül a felhívás 3.4.1.1 a) 7. pontjában meghatározott hátrányos helyzetű saját munkavállalók száma: 148 fő, melyből 5 fő 25 év alatti, 142 fő 50 év feletti, és 1 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló. Munkahelyi képzésben részt vevők száma: 302 fő. A képzésben résztvevők közül a hátrányos helyzetű saját munkavállalók aránya: 49 %, akik esetében bevezettük a folyamatos feed back rendszert, ezzel garantáljuk a képzésben tartásukat. A képzés elvégzését követően összesen 334 fő fog tanúsítványt/bizonyítványt szerezni. A képzés során tanúsítványt/bizonyítványt szerző részvevők aránya: 100 %. A bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyek száma: 32 fő, a toborzásukat direkt megkeresésekkel, munkaügyi központok bevonásával, helyi médiumokban történő közzététellel kívánjuk megvalósítani. 

Reményeink szerint a magasabb szakmai, informatikai tudással, más szemlélettel rendelkező munkavállalók sokkal inkább alkalmasak a fejlettebb technikai eszközök kezelésére. Az ügyfelekkel való kapcsolattartás során mindenképpen az elégedettség növekedésével számolunk. Ezen tényezők mindenképpen a versenyképesség javulását eredményezik.  

Megvalósuló képzések: Vezetői viselkedés; Hatékony vezetői eszköztár; Vezetői viselkedés; Problémamegoldás; Asszertív kommunikáció; Kommunikáció, konfliktuskezelés, asszertivitás; vízmű kezelő; Szennyvízmű kezelő; Informatika World, excel kezelő; Informatika IKER1-2; Autocad alapképzés. A képzések részletes leírása a támogatási kérelem „költségek” adatlapjának részletezés mezőjében bemutatásra kerül.

A projekt közvetlen célcsoportját a képzésben résztvevő 334 fő jelenti. Vállalatunk alapvetően informatikai, menedzsment és általános képességek javítását célzó képzésekbe fektet. A képző intézményekkel közösen határoztuk meg azt a szűk keresztmetszetét a dolgozóknak, akik szakmai tudásának továbbfejlesztése indokolt, illetve mind munkavállalóink, mind vállalatunk hosszú távú érdekeit szolgálják. Fontosnak tartottuk, hogy az alkalmazottaink között is végezzünk igényfelmérést a támogatott képzési területek alapján, mielőtt véglegesítésre kerülne a résztvevők száma és személye. A lefolytatott vizsgálatok eredményeit kiértékelve figyelembe vettük dolgozóink jövedelmi helyzetét, illetve az előzetes felmérések során természetesen nem hagytuk figyelmen kívül a jogszabályban rögzített kötelezettségeket sem. Olyan előzetes vizsgálatot is végeztünk, hogy melyek azok a képzési területek, melyekkel a már meglévő ügyfélkörünknek teljes körű igény kielégítését biztosítani tudjuk. A támogatási kérelemhez kapcsolódó képzési tervet az előzetesen végzett felmérések, valamint a dolgozói igényfelmérés eredményeképp leszűkített célcsoport szükségleteit alapul véve állítottuk össze. A tervezett képzésekről a támogatási kérelem költségvetésében és képzési terv funkcióban írunk bővebben. A képzési terv tartalmazza a képzéseket, az adott képzések előírásoknak megfelelő óraszámát, a résztvevőket, valamint a képzést lebonyolító szervezetet, engedélyszámát. A képzés végén a résztvevők vizsgát tesznek, tanúsítványt kapnak. A tanfolyamok vezetői jelenléti ívet vezetnek a résztvevők nyilvántartására. Projektmenedzser, pénzügyi vezető és szakmai megvalósító került kijelölésre. Önéletrajzuk csatolásra került. A karakterszám korlátozás miatt a projekt részletes bemutatásáról csatoltunk egy kiegészítő dokumentumot.

A projekt kezdő dátuma: 2018.11.06.

A projekt befejezési dátuma: 2021.01.27.

Projekt azonosító száma: GINOP-6.1.5-17-2018-00037