Gyors ügyintézés
Online hibabejelentés
Hibabejelentés 0-24 óráig
+36 20 9-421-622
Intézze ügyeit online
E-ügyfélkapcsolat
Számolja ki vízdíját
Vízdíjkalkulátor
mérőóra-állás bejelentés Ön leadta már
mérőállását?
Mérőállás rögzítése

Nyereményjáték

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft elektronikus ügyfélszolgálat regisztráció részvételi- és játékszabályzat

Plakát megtekintése

 1. A játék szervezője
  A nyereményjáték szervezője a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft (székhely: 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.) a továbbiakban Szervező.

 2. A játékban történő részvétel feltételei
  A játékban kizárólag a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft érvényes közszolgáltatási szerződéssel rendelkező azon felhasználója, aki 18. életévét betöltött, a 3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személy vehet részt, aki a játék időtartama alatt a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft honlapján elektronikus ügyfélszolgálatra regisztrál és/vagy elektronikus számlát igényel és a regisztrációval egyidejűleg elfogadja a jelen játékszabályzatban leírt valamennyi feltételt.

 3. A játékosok a regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 4. A játékból ki vannak zárva a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft dolgozói és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8.1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozóik.

 5. A játék időtartama
  A játék 2019. augusztus 1. naptól 2019. november 30. napig tart.

 6. A játék menete
  Az a játékos, aki a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft https://kiskunviz.hu/ oldalán regisztrál, jogosult a sorsoláson való részvételre. Ha a regisztrációt követően e-számlát is igényel, újabb nyerési esélyt szerez, kétszer kerülnek az adatai a játékosok közé.
  Az elektronikus számlára való regisztráció magában hordozza azt a feltételt, hogy ezt követően a felhasználó postai úton nem kap víz- és csatornadíj számlát, kizárólag elektronikus úton, ezzel egyidejűleg a Közszolgáltatási Szerződés fizetési módról szóló szakasza automatikusan átutalás-ra módosul (átutalásnak tekintendő a honlapon történő bankkártyás befizetés is).
  A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft elektronikus ügyfélszolgálatának indulása és a játék kezdete között regisztrált felhasználók részére a Szervező hozzájáruló nyilatkozatot küld, melyben a felhasználó hozzájárul a játékban való részvételhez.
  A nyeremény sorsolás időpontja: 2019. december 6. 11:00 óra. A sorsolás helyszíne: 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5. A sorsolás nem nyilvános. A sorsolás lebonyolításának menetét a Szervező jegyzőkönyvben rögzíti.

 7. Nyeremények
  A játék ideje alatt regisztráló felhasználók 
  LENOVO táblagép
  A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft elektronikus ügyfélszolgálatának indulása és a játék kezdete között regisztrált felhasználók
  SAMSUNG mobiltelefon készülék

 8. Adózás
  A nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremények átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben  a résztvevők semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek.

 9. A játékkal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató megtalálható a https://kiskunviz.hu/ oldalon.

 10. A jelen játékra és játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.

 

Kiskunhalas, 2019. augusztus 01.

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft

Szervező